โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
127/9 หมู่ที่ 3  ตำบลหาดส้มแป้น  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
คณะผู้บริหาร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่