โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
127/9 หมู่ที่ 3   ตำบลหาดส้มแป้น  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (อ่าน 9) 12 มิ.ย. 61